ITP's Podcast

Nen hoc xuat nhap khau o dau - Weblogistics

April 27, 2021
ITP's Podcast
Nen hoc xuat nhap khau o dau - Weblogistics
Chapters
ITP's Podcast
Nen hoc xuat nhap khau o dau - Weblogistics
Apr 27, 2021

Ngành LOGISTICS hiện nay cực kỳ phát triển và thu hút nhiều nhân sự. Nhưng nên học xuất nhập khẩu ở đâu? Bạn nên đăng ký học tại các trung tâm uy tín, do các giáo viên hiện đang công tác tại các bộ phận xuất nhập khẩu giảng dạy. Qua quá trình tìm hiểu kỹ, mình xin tổng hợp 1 số nhận xét tương đối đầy đủ về một số trung tâm làm thông tin để các bạn nghiên cứu, lựa chọn cho mình 1 nơi học xuất nhập khẩu tốt nhất.
Tham khảo từ:

Show Notes

Ngành LOGISTICS hiện nay cực kỳ phát triển và thu hút nhiều nhân sự. Nhưng nên học xuất nhập khẩu ở đâu? Bạn nên đăng ký học tại các trung tâm uy tín, do các giáo viên hiện đang công tác tại các bộ phận xuất nhập khẩu giảng dạy. Qua quá trình tìm hiểu kỹ, mình xin tổng hợp 1 số nhận xét tương đối đầy đủ về một số trung tâm làm thông tin để các bạn nghiên cứu, lựa chọn cho mình 1 nơi học xuất nhập khẩu tốt nhất.
Tham khảo từ: